Ograniczenia odpowiedzialności

Prezentowane w serwisie e-produkty jak: systemy, aplikacje, programy, czy umowy NIE SĄ interpretacją prawa. Użytkownik musi sam zdecydować, czy zawarte w nich informacje (np. podatkowe) są odpowiednie dla biznesu Użytkownika  – wynajmu nieruchomości.

Administrator informuje również, że kalkulatory, na których podstawie Użytkownik robi obliczenia (np. przychodów, kosztów) służą jedynie do szacunkowego określenia wysokości opłat za wykorzystane media (jak np. zużycie energii elektrycznej, gazu, wody), opłat podatku, czy wyliczenia opłacalności inwestycji. Mają one charakter wyłącznie edukacyjny i nie mogą być rozumiane jako doradztwo inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o te programy są podejmowane na odpowiedzialność Użytkownika; także wszelkie obliczenia nie mogą być podstawą do wnoszenia roszczeń dotyczących wysokości faktycznie poniesionych kosztów, czy też strat.

Inwestowanie w nieruchomości jest skomplikowanym procesem. Może doprowadzić do częściowej lub całkowitej straty zainwestowanego kapitału. Ryzyko maleje wraz z posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

Właściciel praw do programów oraz umów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z ich wykorzystaniem.

Właściciel stworzył je w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności, jednak nie może zagwarantować ich 100% poprawności i adekwatności do konkretnego przykładu.

Comments are closed.