Jak korzystać z programu do rozliczania wynajmu v1

Ustawienie programu do pracy

Ustawienie opłaty stałej za wodę

woda zimna – kliknij link
woda ciepła – kliknij link

Drukowanie i tworzenie PDF – dokument dla najemcy

Nieruchomość wynajęta TAK/NIE

Dodatkowe przychody i koszty

Odpisy amortyzacyjne

Analiza danych – raporty i statystyka

Finansowanie inwestycji w nieruchomości

Comments are closed.