Produkty

Wybierz najbardziej optymalny

program dla swojego biznesu

 System Rozliczania Wynajmu - 1 mieszkanie  System Rozliczania Wynajmu - wiele mieszkań  System Analizy Inwestycji w nieruchomości pod wynajem  System Zarządzania Wynajmem Nieruchomości
 Kup teraz
 Cena  150 PLN 250 PLN  250 PLN  — PLN

System Rozliczania Wynajmu v1

System Rozliczania Wynajmu v2

System Analizy Inwestycji w Nieruchomości

System Zarządzania Nieruchomościami

Rozliczanie gazu

Rozliczanie prądu

Rozliczanie II taryfy prądu

Rozliczanie wody zimnej

Rozliczanie wody ciepłej

Rozliczenie ogrzewania GJ

Rozliczanie telefonu

Rozliczanie internetu/TV

Koszty zarządcy nieruch.

Opłata za wywóz śmieci

Opłaty eksploatacyjne

Fundusz remontowy

Czynsz najmu

Upusty od czynszu najmu

Dodatkowe przychody

Dodatkowe koszty

Rozliczanie amortyzacji

Wskaźnik pustostanu

Zużycie mediów – raport

Koszty mediów – raport

Wyliczenie CashFlow – raport

Podatek ryczałtowy

Podatek na zasadach ogólnych

Porównanie podatków

Dane teleadresowe dostawców mediów i zarządcy

Wydruk zestawień

Rozliczanie kilku nieruchomości

Zarządzanie najemcami – pełna baza danych

Rozliczanie kasowe najemcy/lokatora

Naliczanie odsetek

Menu główne do zarządzania nieruchomościami

Wystawianie rachunków/faktur  

Rozliczanie się z najemcą „z góry” oraz „z dołu”

ROI

ROE

Podatek dochodowy

Koszty transakcji

Symulacje podatkowe

Symulacje kredytowe

Symulacje kosztowe

Symulacje dochodowe

System Rozliczania Wynajmu v1

System Rozliczania Wynajmu v2

System Analizy Nieruchomości

System Zarządzania Nieruchomościami

 System Rozliczania Wynajmu - 1 mieszkanie  System Rozliczania Wynajmu - wiele mieszkań  System Analizy Inwestycji w nieruchomości pod wynajem  System Zarządzania Wynajmem Nieruchomości
 Kup teraz
 Cena 150 PLN  250 PLN  250 PLN

Do każdej wersji Systemu polecam nabycie pakietu sprawdzonych umów najmu

Umowa najmu mieszkania

Dziękuję i pozdrawiam
Bartosz Dolinkiewicz