News

Witam serdecznie,

Na tej stronie będą publikowane najnowsze dane odnośnie modyfikacji i wprowadzania produktów usprawniających zarządzanie wynajmem.

Uwaga: jeżeli wynajmujesz mieszkanie osobie fizycznej, to wystawiając fakturę z „VAT zw” wpisuj jako podstawę zwolnienia taką regułę: Podstawa zwolnienia: art. 43 ust. 1 pkt 36 Ustawy o podatku od towarów i usług

Ostatnia wersja Systemu Rozliczania Wynajmu v2: 2.76.6

Ta wersja zawiera małą poprawkę statusu płatności za grudzień – w rozliczeniu najemcy – wcześniej wskazywało, jako „częściowo zapłacony”.

03 listopad 2014
Zauważono, że program nie wyświetla danych archiwalnych w zakładce rozliczenia dla najemcy, który ma wpisaną datę najmu od roku wcześniejszego, niż bieżący. Komórka „E5” w zakładce „najemca_xx”. Wystarczy zmienić datę w E5 na RRRR-01-01, gdzie RRRR to aktualny rok. Poprawiono to w wersji 2.76.5 Również w tej wersji dano możliwość „sztucznego” skorygowania wpłat najemcy, jeżeli chodzi o rozliczenie podatku: np. jak najemca w jednym miesiącu dał za mało o 10 zł, ale w drugim to wyrównał a wynajmujący nie chciał już mieszać w kwotach podatku, to teraz może to ująć tu: screen

1. Rozliczanie się z najemcą „z góry”

Od marca prowadziliśmy prace związane z nadaniem funkcjonalności dla systemu rozliczającego przepływy gotówkowe między Wynajmującym a Najemcą/Lokatorem. Dokładnie chodzi o model, w którym Wynajmujący pobiera stałe koszty (np. czynsz) na początku danego miesiąca, a na koniec rozlicza koszty zmienne (faktyczne zużycie mediów) za ten miesiąc. System do wersji 2.61 nie oblicza tego poprawnie. Od dnia 04 października 2014 została wprowadzona wersja 2.76.4, która poprawnie wylicza, ile najemca musi zapłacić, gdy wynajmujący ustawi płatność „z góry”.

UWAGA: wcześniejsza wersja v2.76.3 nie liczy poprawnie funkcji „z góry”. Błąd został poprawiony – wszystkim zainteresowanym wyślę najnowszy plik.

Przykład: właściciel lokalu pobiera czynsz najmu + koszty spółdzielni do 03 dnia każdego miesiąca. Natomiast koszty wynikające ze zużycia np. wody, czy gazu wylicza w ostatnim dniu miesiąca. Jest 02 lipca. W tej chwili nasz program sam wyliczy, ile najemca/lokator powinien zapłacić właścicielowi za lipiec (czynsz najmu + koszty zarządcy) oraz doda do tej sumy wyłącznie wartość zużycia mediów za czerwiec.

Proszę wszystkich użytkowników, którzy chcieliby poprawnie rozliczać swoich najemców „z góry” o informację na mail – doślę poprawiony plik.

2. Moduł faktur został przerobiony od podstaw i nadana została nowa funkcjonalność polegająca m.in. na możliwości dokonywania korekt, rozdzielenie różnych płatności (koszty stałe, zmienne, odsetki, czynsz) na jednej fakturze, oraz możliwość samodzielnego zmieniania stawki VAT.

Plik z programem ma wersję v2.75.9 i jest dostępny od 14 lipca 2014 r.

3. Wyliczenie podatku, gdy najemca nie zapłacił 100%

Głównym celem tego projektu jest usprawnienie przepływu gotówki i optymalizacja należności podatkowych.

Dnia 12 sierpnia 2014 wprowadziliśmy wersję Systemu Rozliczania Wynajmu v 2.76.3, w której udoskonaliliśmy wybór pierwszeństwa spłat kosztów (w tym czynszu najmu) w sytuacji, gdy najemca/lokator nie wpłacił 100% zobowiązań. Metoda ta jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych wynajmujących nieruchomości.

4. System Analizy Nieruchomości – przybliżona data oddania do eksploatacji: kwiecień 2015. Program już jest. Nanoszę ostatnie poprawki.

5. System Zarządzania Wynajmem – przybliżona data oddania do eksploatacji: ???

Z uwagi na brak efektów związanych z poprawkami powyższych funkcjonalności, a tym samym brak możliwości zaczęcia pracy nad ogólnym systemem – musiałem zrezygnować z obecnego programisty i zatrudnić inną firmę. Powstanie Systemu Zarządzania może się przesunąć do II a być może i III kwartału 2015.

6. Błąd wyliczania zużycia ciepła w GJ – System Rozliczania Wynajmu V1 i V2

Program wysyłany do dnia 10.07.2014 (V1 lub V2): w formułę liczącą prawidłowość zużycia ciepła (gdy nieruchomość rozliczana jest za zużyte GJ) wkradł się błąd polegający na tym, iż część wyliczeń jest sumowana jako brutto a część jako netto. Dla prawidłowości rozliczeń GJ proszę zastosować następującą regułę: poprawiona reguła

7. Program do rozliczania mieszkania na pokoje lub domu na lokale jest dopiero w planach. Pisząc szczegółowiej, plany są dopiero w mojej głowie. Do roboty wezmę się po ukończeniu programu do analizy nieruchomości.


System Analizy Nieruchomości

Błąd zakładce „8 Podatek” – w E20 http://screencast.com/t/ZukPXRsBAr należy wykasować „*12”, bo to już jest roczna stawka podatku; a tak roczny podatek jest mnożony jeszcze przez 12.

Proszę też wykasować „*12” w R63 w zakładce „9 Zestawienie ROI” http://screencast.com/t/fgS6skn5aqa
Wcześniej należy odsłonić ukryte wiersze lub przejść do ukrytej komórki wpisując jej nazwę w polu na górze po lewej.

Comments are closed.